Huiswerk

Huiswerk

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen met bepaalde regelmaat huiswerk mee naar huis. Het betreft dan vaak woordjes voor het dictee, tafels leren of (vanaf groep 6) topografie.

Ook krijgen ze, naarmate ze ouder worden, vaker leeropdrachten mee of moeten ze zich voorbereiden op de overhoringen voor aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. De leerlingen regelen dit zelf met de leerkracht; u krijgt daar geen apart bericht van.

De kinderen van groep 8 krijgen wekelijks huiswerkopdrachten mee. We leren de leerlingen om ten aanzien van de schoolse zaken verantwoording te dragen ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. We vinden wel dat we huiswerk met mate moeten geven.
Het huiswerk wordt vermeld op de website van de school bij de betreffende groep.