Levensbeschouwing

Wij zijn een school waar we graag brede aandacht hebben voor identiteitsontwikkeling. Een school waar kinderen zich als burger van onze maatschappij mogen ontwikkelen. Dit doen we onder andere doordat we afgelopen schooljaar zijn gestart met de nieuwe methode Kwink.

Alle (groep 1 t/m 8) kinderen krijgen jaarlijks les vanuit verschillende overtuigingen. Dit vanuit HVO (humanistisch), GVO (Godsdienst) en IVO (Islamitisch). Afwisselend zullen onze leerlingen kennis maken met de verschillende burgers in onze wereld. Alle lessen hierover worden verzorgd door externe docenten vanuit het Vormingsonderwijs.

• Een vakleerkracht, speciaal opgeleid op het gebied van vormingsonderwijs;
• Drie kwartier per week volle aandacht voor levensvragen;
• Met ruimte voor eigen inbreng en dialoog;
• Kinderen raken vertrouwd met verhalen uit de levensbeschouwelijke traditie;
• En ontwikkelt een eigen kijk op het leven;
• En leert respect te hebben voor andere levensovertuigingen en culturen.

Met speciale lesmethoden krijgen kinderen woorden, beelden en verhalen aangereikt om levensvragen te onderzoeken. Zo inspireert de vakleerkracht kinderen om een eigen levensvisie en identiteit te ontwikkelen. In de lessen wordt daarbij geleerd om respect te hebben voor anderen en hoe zij in het leven staan.