Schoolreizen
De schoolreisjes van de groepen 1 t/m 7 worden in de maanden mei t/m juli gehouden.
De kinderen van groep 8 maken de traditionele Grote Reis. Met een bus maken de kinderen een rondrit door ons land langs vele bekende plaatsen. Deze reis wordt de kinderen tot dusverre erg goedkoop aangeboden door de ouderraad.
 
Het kan zijn, dat we een oproep doen voor begeleiders. Er zijn vaak veel ouders/verzorgers die belangstelling hebben om mee te gaan. Om alles eerlijk te laten verlopen, loten we. Voor de meerdaagse reizen worden ouders/verzorgers benaderd als extra begeleiding. Helaas kunt u zich hiervoor niet opgeven!
 
De penningmeester van de ouderraad geeft ieder jaar aan wat de kosten van het schoolreisje zijn en op welke wijze er betaald moet worden. Voordat de schoolreizen plaatsvinden moet de betaling door de penningmeester ontvangen zijn.

De schoolreisjes hebben de afgelopen jaren ondermeer Speelstad Oranje, Duinen Zathe en Landgoed Nienoord als bestemming gehad.