Pesten

Sociaal emotionele vaardigheden zijn steeds belangrijker in onze samenleving. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden, maar ook voor preventie van ongewenst gedrag. Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten en vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren, zijn sociaal emotionele vaardigheden onmisbaar.
In alle groepen worden lessen "Goed Gedaan" gegeven, waar alle bovengenoemde aspecten aan bod komen. Ook in de dagelijkse praktijk zullen we regelmatig de kinderen wijzen op de dingen die ze geleerd hebben in de lessen "Goed Gedaan". We hopen dat daardoor op school een positieve sfeer ontstaat, waarin kinderen goed kunnen functioneren.

Vorig schooljaar hebben wij in groep 6 en 7 de weerbaarheidstraining "Wibo" gevolgd.
De aspecten van deze training worden in dit schooljaar regelmatig herhaald.

Daarnaast hebben wij in overleg met de Medezeggenschapsraad (mr) een pestprotocol opgezet. U kunt het protocol hier bekijken: pestprotocol