Pesten

Sociaal emotionele vaardigheden zijn steeds belangrijker in onze samenleving. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden, maar ook voor preventie van ongewenst gedrag. Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten en vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren, zijn sociaal emotionele vaardigheden onmisbaar.
In alle groepen worden lessen "Goed Gedaan" en uit de methode 'Leefstijl' gegeven, waar alle bovengenoemde aspecten aan bod komen. Ook in de dagelijkse praktijk zullen we regelmatig de kinderen wijzen op de dingen die ze geleerd hebben in de lessen "Goed Gedaan". Hierdoor ontstaat er een positieve sfeer binnen de school, waarin leerlingen goed kunnen functioneren.

Dit schooljaar wordt er tevens gestart met de Gouden Weken en een stukje 'Rots & Water' tijdens de gymlessen. 

Daarnaast is er in het verleden, samen met de MR een pestprotocol opgezet.