Pesten

Sociaal emotionele vaardigheden zijn steeds belangrijker in onze samenleving. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden, maar ook voor preventie van ongewenst gedrag. Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten en vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren, zijn sociaal emotionele vaardigheden onmisbaar.
We gebruiken hiervoor de methode Kwink. Hierdoor is er op onze school een positieve sfeer, waarin kinderen goed kunnen functioneren. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd met het leerlingvolgsysteem Zien. We starten het jaar met de Gouden Weken en in groep 5 t/m 8 wordt de 'Rots & Water' training aangeboden. 

In ons document 'Pedagogisch klimaat, sociale veiligheid, burgerschap en integratie' is hier meer over te lezen. 

Onderstaand lezen jullie onze schoolafspraken.