De F.H. Jansenius de Vriesschool is een openbare basisschool, vrij toegankelijk voor kinderen van elke richting van elke gezindte. Daardoor is de school een goede afspiegeling van de maatschappij om ons heen. We leven in een samenleving die steeds multicultureler wordt, waarin mensen van allerlei afkomst en met verschillende achtergronden samen wonen. We denken dat het goed is dat kinderen zich van jongs af aan thuis voelen te midden van deze verschillen.
 
De school is in 1985 ontstaan door samenvoeging van de openbare kleuterschool "De Ganzerik" en de openbare lagere school "F.H. Jansenius de Vries".
De school is vernoemd naar de heer F.H. Jansenius de Vries, geboren in 1881.
Hij woonde op villa "Welgelegen" aan de Stationsweg. Hij was een innemende persoonlijkheid die zijn liefde voor het dorp op velerlei wijzen in daden omzette.
Hij overleed in 1960. 
  
De ganzen van "De Ganzerik" zijn terug te vinden op de muur van het speellokaal.
Op de muur van de school ziet u een prachtig tegelplateau, ontworpen door J. van der Zee. Deze kunstenaar was lid van "De Ploeg", een bekende groep kunstenaars die rond de Tweede Wereldoorlog in en rondom de stad Groningen werkte. Het plateau laat alle aspecten van het Groninger land zien: ruimte, zee en het bewerkte land.
  
Onze school heeft na de verbouwing, die plaatsvond in het schooljaar 2007-2008,
zeven groepslokalen. Van de twee lokalen waar de groepen 1 en 2 in zitten, kan door het weghalen van een tussenwand één lokaal gemaakt worden. In het middengedeelte van de school is een grote ruimte waar de handenarbeidlessen worden gegeven, de kinderen overblijven, et cetera.
 
De F.H. Jansenius de Vriesschool is de enige openbare school in Warffum.
De leerlingen komen vrijwel uitsluitend uit Warffum en omgeving.

 
 
de ganzen van "De Ganzerik"