Aanmelden nieuwe leerlingen
De aanmelding van nieuwe leerlingen geschiedt via de groepsleerkracht van groep 1 of de schoolleider. Nieuwe leerlingen kunnen tijdens de openingstijden van de school aangemeld worden.

Een leerling mag worden toegelaten wanneer het de leeftijd bereikt heeft van 4 jaar. De leerplicht gaat tot nu toe nog in op 5-jarige leeftijd.

De ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen krijgen de gelegenheid om kennis te maken met de school. In overleg met de leerkracht krijgt een kleuter die voor het eerst naar school mag een uitnodiging om vooraf al eens rond te kijken. Dat kan vijf dagdelen.

Als kinderen worden aangemeld zal dat gebeuren door het invullen van een inschrijfformulier. In dit formulier wordt een aantal vragen gesteld over het aan te melden kind. De bedoeling hiervan is dat scholen goed zicht krijgen op de eventuele zorg die kinderen nodig hebben. Door het ondertekenen door beide ouders/verzorgers van het inschrijfformulier conformeren ouders/verzorgers zich aan de visie en werkwijze van de school. Namens de school zal de directeur het inschrijfformulier ondertekenen.