Onze school heeft acht groepen. Elke groep heeft een klassenouder. Deze acht klassenouders, aangevuld met het dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, vormen samen de ouderraad.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad houdt zich bezig met het wel en wee van de school en zet zich actief in voor school, voor zowel onderwijsondersteunende als buitenschoolse activiteiten. Ondermeer de inrichting, activiteiten, hulp, ondersteuning, schoolreisjes, et cetera.

Hierbij is de klassenouder verantwoordelijk voor de activiteiten binnen zijn/haar eigen groep waarin zijn/haar eigen kind zich bevindt.

Wat zijn de taken van een klassenouder?
Het betrekken en organiseren van meerdere ouders/verzorgers bij schoolse activiteiten, daar waar de leerkracht om ondersteuning vraagt (bijvoorbeeld het Paasontbijt, het Kerstdiner, schoolreis).

De klassenouder en de leerkracht hebben regelmatig contact. Het is de bedoeling dat dan hulp geregeld wordt voor de eigen groep.

De klassenouder fungeert als aanspreekpunt voor ouders/verzorgers voor klachten en ideeen, op- en aanmerkingen die vervolgens doorgespeeld worden aan de leerkracht en de ouderraad.

In samenwerking met het team uitwerking geven aan jaarthema's, zoals ondermeer projectavonden.

Het eventueel begeleiden bij museabezoek en andere buitenschoolse activiteiten.

De klassenouder neemt deel aan de vergaderingen van de ouderraad.
Deze vergaderingen vinden ongeveer zeven keer per schooljaar plaats, telkens op de dinsdagavond.

Hoe wordt u klassenouder?
De ouders/verzorgers van elke groep kiezen de klassenouder tijdens de informatieavond.
De klassenouder wordt gekozen voor een periode van twee jaren.
U kunt alleen klassenouder worden van de groep waarin uw kind zich bevindt.
Aanmelding voor het klassenouderschap dient schriftelijk te gebeuren bij de betreffende leerkracht.
Aanmelding kan tot een kwartier voor aanvang van de informatieavond van de betreffende groep.
De verkiezing vindt schriftelijk plaats op de informatieavond.
De stemmen worden na afloop geteld en de volgende dag schriftelijk aan de ouders/verzorgers bekend gemaakt.

De leden van de ouderraad zijn:

 
Groep: Klassenouder:
1 Vanessa Kuizenga
2            Leonie de Groot
3 Francie Noot
4 Anita Bonnema
5/6  Bea Berends
7 Linda Hekkema
8 Bianca Schol
 
Het dagelijks bestuur van de ouderraad: 

 
Functie: Naam:
Voorzitter Priscilla Woltjer
Secretaris Bea Berends 
Penningmeester John Timmers