Op bijna alle openbare basisscholen bestaat een ouderraad. De ouderraad is echt een "doe-orgaan", een groep ouders die diverse activiteiten ontplooit en organiseert.
Om een enthousiaste en goed opererende ouderraad te hebben dient de betrokkenheid van de ouders bij die ouderraad groot te zijn. De ouderraad wil korte en directe wegen bewandelen tussen ouders, groepen en het schoolteam. Daarom is er per groep één ouder als aanspreekpunt voor zowel ouderraad als ouders: de klassenouder. Wanneer er hulp  van ouders nodig is, bijv. het regelen van vervoer van kinderen bij een uitvoering, kan de leerkracht de hulp van deze ouder vragen. Aan de andere kant, als u als ouder een briljant idee hebt, dan kunt u dat direct kwijt aan de klassenouder. Deze kan uw ideeën direct doorgeven aan de ouderraad. De ouderraad vraagt ieder jaar een vrijwillige bijdrage van €15,- per kind om de kosten van alle bijzondere activiteiten te kunnen betalen. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de zakelijke ouderavond. Tegelijkertijd wordt u gevraagd de schoolreizen via de ouderraad te betalen. Dit bedrag dient u, voordat de schoolreizen plaatsvinden, te betalen. U ontvangt daarvoor een rekening/machtiging van de penningmeester van de ouderraad.
 
De OR heeft een eigen huishoudelijk regelement

Het jaarverslag van de OR van het schooljaar 2020 - 2021: Jaarverslag 2020-2021 of bekijk de FactSheet.


Om de continuïteit te waarborgen heeft de ouderraad een dagelijks bestuur. Dit bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het dagelijkse bestuur wordt aangevuld met de acht klassenouders. Minimaal zes keer per jaar komt de ouderraad op dinsdagavond bijeen. Het team vaardigt een teamlid af die deze vergaderingen bijwoont.
 

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Priscilla Woltjer (moeder van Devana en Nora)                                                                                                        
Secretaris: Laura van Leeuwen (moeder van Lana)                                                                                            
Penningmeester:  Marloes Bongenaar-Brouwer (moeder van Tess en Mees)

Leden OR schooljaar 2021 - 2022:
Groep 1: Janneke van Hoorn (moeder van Laurens en Davey)
Groep 2: Simone Camphens (moeder van Olivia, Miles en Lennox)
Groep 3: Senta Lanting (moeder van Ryan en Jason)
Groep 4: Jessica ter Haar (moeder van Sem en Ires)
Groep 5: Deborah Prins (moeder van Nikki)
Groep 6: Gerlenda Golhoorn (moeder van Merel)
Groep 7: Joyce Scheper (moeder van Eline en Sophie)
Groep 8: Jose Pieterman (moeder van Niek, Lisa en Amy)