Op bijna alle openbare basisscholen bestaat een ouderraad. De ouderraad is echt een "doe-orgaan", een groep ouders die diverse activiteiten ontplooit en organiseert.
Om een enthousiaste en goed opererende ouderraad te hebben dient de betrokkenheid van de ouders bij die ouderraad groot te zijn. De ouderraad wil korte en directe wegen bewandelen tussen ouders, groepen en het schoolteam. Daarom is er per groep één ouder als aanspreekpunt voor zowel ouderraad als ouders: de klassenouder. Wanneer er hulp  van ouders nodig is, bijv. het regelen van vervoer van kinderen bij een uitvoering, kan de leerkracht de hulp van deze ouder vragen. Aan de andere kant, als u als ouder een briljant idee hebt, dan kunt u dat direct kwijt aan de klassenouder. Deze kan uw ideeën direct doorgeven aan de ouderraad. De ouderraad vraagt ieder jaar een vrijwillige bijdrage van €15,- per kind om de kosten van alle bijzondere activiteiten te kunnen betalen. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de zakelijke ouderavond. Tegelijkertijd wordt u gevraagd de schoolreizen via de ouderraad te betalen. Dit bedrag dient u, voordat de schoolreizen plaatsvinden, te betalen. U ontvangt daarvoor een rekening/machtiging van de penningmeester van de ouderraad.
 
De OR heeft een eigen huishoudelijk reglement.

Het jaarverslag van de OR van het schooljaar 2021 - 2022: Jaarverslag 2021-2022 of bekijk de FactSheet


Om de continuïteit te waarborgen heeft de ouderraad een dagelijks bestuur. Dit bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het dagelijkse bestuur wordt aangevuld met de acht klassenouders. Minimaal zes keer per jaar komt de ouderraad op dinsdagavond bijeen. Het team vaardigt een teamlid af die deze vergaderingen bijwoont.
 

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Simone Camphens (moeder van Olivia, Miles en Lennox)                                                                                             
Secretaris: Marike Elsinga (moeder van Akasha en Parris)                                                                          
Penningmeester:  Marloes Bongenaar-Brouwer (moeder van Tess en Mees)

Leden OR schooljaar 2023 - 2024:
Groep 1/2: Francie Noot (moeder van Hanne) & Gemma Puma (moeder van Thomas en Lieke)
Groep 3/4: Els Nikyuluw (moeder van Linn)
Groep 5/6: 
Groep 7/8: Marije van Erkel (moeder van Aimée en Robin)