MR en GMR

Ouders/verzorgers en leerkrachten hebben invloed op de gang van zaken in en rond de school. Daarvoor is wettelijk de Medezeggenschapsraad ingesteld. De MR (en de GMR) is een overlegorgaan waarin ouders/verzorgers en leerkrachten met de directie en soms het schoolbestuur overleggen over het onderwijs, de financiën en de organisatie. 

Ouders/verzorgers kunnen op ieder moment de MR informeren en raadplegen over onderwerpen die zij bij de schooldirectie of het schoolbestuur aan de orde willen stellen. 
 
De MR van de F.H. Jansenius de Vries bestaat uit twee vertegenwoordigers namens de ouders/verzorgers en twee vertegenwoordigers namens de leerkrachten. Bij de vergaderingen van de MR is tevens altijd (deels) de schoolleider en/of directeur aanwezig.  

Als u graag wilt meepraten over bovengenoemde onderwerpen met betrekking tot onze school, dan kunt u contact zoeken met een van de MR-leden. Wij horen graag uw mening en ervaringen, zodat wij met ons allen ervoor kunnen zorgen dat onze kinderen het zo goed mogelijk hebben op onze school. 

 
De samenstelling van de MR voor het schooljaar 2022 - 2023 bestaat uit: 
Sarah Spinder - Voorzitter (ouder)
Tineke Raangs - Secretaris (leerkracht)
Hanna Schuurman - Lid (leerkracht)
Wouter Bosma - Lid (ouder)

Het vergaderschema van de MR (2022-2023):  
Maandag 19 september 2022
Maandag 28 november 2022
Maandag 16 januari 2023 
Maandag 6 maart 2023 
Maandag 17 april 2023
Maandag 12 juni 2023
Maandag 10 juli 2023
 

De MR houdt zich onder andere bezig met de volgende onderwerpen: 

  • Het verbeteren van de informatievoorziening naar ouders/verzorgers toe.
  • Het bewaken en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
  • Het verder stimuleren van sociaal gedrag onder leerlingen.
  • De formatie.
  • De vakantieregeling.
  • De aanschaf van nieuwe meubelen en materialen.
  • Het onderhoud en de veiligheid op school.
  • De besteding van de financiele middelen.
  • De toekomst van de school. 


Het jaarverslag van de MR van het afgelopen schooljaar 2021 - 2022: Jaarverslag 2021-2022 of bekijk de FactSheet
 

GMR 
Namens onze school heeft een van de ouders zitting in de GMR. Het schoolbestuur Lauwers en Eems bestaat uit 15 basisscholen en het bestuur moet beleidsmatige zaken altijd voorleggen binnen de GMR. Ralph van Erkel zit namens de Jansenius de Vries school in de GMR, als voorzitter. De ene periode is dit een van de ouders, de andere periode is dit een van de leerkrachten van de school. 

Het vergaderschema van de GMR (2022-2023):
Tijdstip: 19.30 - 22.00 uur

Dinsdag 27 september 2022   
Donderdag 8 december 2022 
Maandag 23 januari 2023 
Dinsdag 14 maart 2023 
Donderdag 20 april 2023 
Maandag 26 juni 2023 
 
Even voorstellen: 
Mijn naam is Ralph van Erkel vader van Aimée van Erkel die in groep 6 zit bij juf Marije en juf Tineke en Robin van Erkel die in groep 3 zit bij juf Lize. Ik vertegenwoordig vanaf 2019 de Jansenius in de GMR van L&E. Meeste ouders zullen mij wel kennen omdat ik een geboren Warffumer ben en dus zelf ook leerling ben geweest hier op school. Ik heb me aangemeld voor de GMR omdat ik via deze weg wat kan betekenen voor de school, leraren en natuurlijk onze kinderen, waarvan de mijne de komende 8 jaar leerlingen zijn.