MR en GMR

Ouders/verzorgers en leerkrachten hebben invloed op de gang van zaken in en rond de school. Daarvoor is wettelijk de Medezeggenschapsraad ingesteld. De MR (en de GMR) is een overlegorgaan waarin ouders/verzorgers en leerkrachten met de directie en soms het schoolbestuur overleggen over het onderwijs, de financiën en de organisatie. 

Ouders/verzorgers kunnen op ieder moment de MR informeren en raadplegen over onderwerpen die zij bij de schooldirectie of het schoolbestuur aan de orde willen stellen. 
 
De MR van de F.H. Jansenius de Vries bestaat uit twee vertegenwoordigers namens de ouders/verzorgers en twee vertegenwoordigers namens de leerkrachten. Bij de vergaderingen van de MR is tevens altijd (deels) de schoolleider en/of directeur aanwezig.  

Als u graag wilt meepraten over bovengenoemde onderwerpen met betrekking tot onze school, dan kunt u contact zoeken met een van de MR-leden. Wij horen graag uw mening en ervaringen, zodat wij met ons allen ervoor kunnen zorgen dat onze kinderen het zo goed mogelijk hebben op onze school. 
 
De samenstelling van de MR voor het schooljaar 2020 - 2021 bestaat uit: 
Sarah Spinder - Voorzitter (ouder)
Tineke Raangs - Secretaris (leerkracht)
Anna Bakema - Lid (leerkracht)
Douwe Woldring - Lid (ouder)
 

De MR houdt zich onder andere bezig met de volgende onderwerpen: 

 • Het verbeteren van de informatievoorziening naar ouders/verzorgers toe.
 • Het bewaken en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
 • Het verder stimuleren van sociaal gedrag onder leerlingen.
 • De formatie.
 • De vakantieregeling.
 • De aanschaf van nieuwe meubelen en materialen.
 • Het onderhoud en de veiligheid op school.
 • De besteding van de financiele middelen.
 • De toekomst van de school. 


Het vergaderschema van MR (2020-2021):  

 • Maandag 31 augustus 2020 om 19.30 uur. 
 • Maandag 19 oktober 2020 om 19.30 uur. 
 • Maandag 30 november 2020 om 19.30 uur. 
 • Maandag 18 januari 2021 om 19.30 uur.
 • Maandag 1 maart 2021 om 19.30 uur.
 • Maandag 12 april 2021 om 19.30 uur.
 • Maandag 21 juni 2021 om 19.30 uur.


Het jaarverslag van de MR van het schooljaar 2019 - 2020: Jaarverslag 2019-2020
De notulen van de zakelijke ouderavond (17 november 2020): Notulen 2019-2020
 

GMR 
Namens onze school heeft een van de ouders zitting in de GMR. Het schoolbestuur Lauwers en Eems bestaat uit 17 basisscholen en het bestuur moet beleidsmatige zaken altijd voorleggen binnen de GMR. Ralph van Erkel zit namens de Jansenius de Vries school in de GMR, als voorzitter. De ene periode is dit een van de ouders, de andere periode is dit een van de leerkrachten van de school. 
 
Even voorstellen: 
Mijn naam is Ralph van Erkel vader van Aimée van Erkel die in groep 4 zit bij juf Lize en Robin van Erkel die in groep 1 zit bij juf Miranda. Ik vertegenwoordig vanaf 2019 de Jansenius in de GMR van L&E. Meeste ouders zullen mij wel kennen omdat ik een geboren Warffumer ben en dus zelf ook leerling ben geweest hier op school. Ik heb me aangemeld voor de GMR omdat ik via deze weg wat kan betekenen voor de school, leraren en natuurlijk onze kinderen, waarvan de mijne de komende 8 jaar leerlingen zijn.