Voorschoolse opvang

Vanaf 07.30 uur is een ervaren overblijfkracht voor uw kind aanwezig.
Aanmelding is mogelijk per e-mail:

Naschoolse opvang
De school heeft een convenant gesloten met KindH. KindH is een professionele organisatie voor kinderopvang met vele vestigingen in Noord-Groningen. Er wordt ook opvang op vrije dagen en in de vakanties geregeld, mits er voldoende kinderen gebruik maken van de opvang.