Kind H (BSO)

De buitenschoolse opvang (BSO) voor- en na schooltijd, vindt plaats bij ons in het gebouw. De grote middenruimte is ingericht door Kind H. Voor en na schooltijd worden hier dagelijks kinderen opgevangen door pedagogisch medewerkers. 

De school heeft een convenant gesloten met KindH. KindH is een professionele organisatie voor kinderopvang met vele vestigingen in Noord-Groningen. Er wordt ook opvang op vrije dagen en in de vakanties geregeld. 


Via de website van Kind H kan contact gezocht worden: www.kindh.nl