Rapporten

De rapporten gaan twee keer per jaar mee. U ontvangt een rapport in februari en in juni.
De resultaten van uw kind worden administratief bijgehouden in het leerlingvolgsysteem van Parnassys.

Informatie
Parnassys