Contactavonden
U wordt twee keer per jaar, in november en in februari, uitgenodigd om over de voortgang van uw kind te praten. U kunt uw vragen kwijt en wij vertellen u hoe het met uw kind gaat in de klas. We hebben daarvoor tien minuten per gesprek uitgetrokken. Mocht u meer tijd nodig hebben of eerder een gesprek willen, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht.

Aan het eind van het schooljaar wordt de mogelijkheid geboden voor een derde gesprek. U wordt u niet speciaal uitgenodigd, behalve als de leerkracht dat nodig vindt. U kunt ook zelf aangeven of u een gesprek wenst.

Informatie
Tienminutengesprek 1
Tienminutengesprek 2