Natuuronderwijs
Op heel wat momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Meestal gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne methoden, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes e.d.

In groep 1 en 2 wordt gewerkt met de methode "Koekeloere". De groepen 3 en 4 krijgen natuuronderwijs met behulp van de methode "Huisje, boompje, beestje". De groepen 5 t/m 8 werken uit de methode "Natuurlijk (nieuwe versie)".

Informatie
Koekeloere
Huisje, Boompje, Beestje
Natuurlijk (nieuwe versie)