Taal
We werken in de groepen 4 t/m 8 met de nieuwe methode "Taal in Beeld" en "Spelling in Beeld". Het taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, spelling en het luisteren naar anderen. Behalve schriftelijk taalwerk leren de leerlingen ook verhalen schrijven en spreekbeurten houden.

Elke drie weken worden de kinderen getoetst om te kijken in hoeverre ze de stof beheersen. Daarna is er gelegenheid om extra te oefenen of met verdiepingsstof te werken.

De kleutergroepen werken met "Schatkist" en het daarbij behorende computerprogramma "Schatkist met de muis". Door deze methoden te gebruiken zijn we structureel bezig met de taalontwikkeling van de kinderen.

Informatie
Taal in beeld
Spelling in beeld

Schatkist