Veilig Leren Lezen
In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de methode "Veilig Leren Lezen". Om het technisch lezen goed door te laten lopen, werken we vanaf groep 4 met de methode Estafette. In het schooljaar 2012-2013 starten we met de nieuwe uitgave van Estafette. De vorderingen op het gebied van technisch lezen worden regelmatig getoetst.
                                                                                                                                                                                    Studerend lezen
In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Tijdens de lessen van groep 7 en 8 komen ook de aspecten van leren studeren aan de orde, zoals het onderdeel samenvattingen maken.

Stillezen
In alle groepen besteden we tijd aan het stillezen. De leerlingen zoeken zelf een boek uit dat ze leuk vinden en dat bij hun niveau past. Het is belangrijk dat kinderen plezier beleven aan het lezen. We vernieuwen onze schoolbibliotheek regelmatig, zodat het aanbod leesboeken voor de kinderen interessant blijft.

Boekpromotie
We besteden ook tijd aan boekpromotie. In de groepen 4 t/m 8 bereidt een kind een boek voor dat hij/zij heeft gelezen. Er wordt over verteld en er wordt uit voorgelezen. We hopen zo de kinderen meer enthousiast te krijgen voor het lezen.

Kinderboekenweek
Jaarlijks zijn er kinderboekenschrijvers te gast in het kader van de Kinderboekenweek. We nemen soms deel aan de kinderjury. We organiseren tijdens de Kinderboekenweek voorleeswedstrijden voor groep 7 en 8. De winnaar/winnares neemt deel aan voorleeswedstrijden op regionaal niveau.

Nieuwsbegrip XL
Voor het begrijpend en studerend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL. Nieuwsbegrip XL is een webbased methode met teksten, filmpjes etc. uit de actualiteit. Eigen denkprocessen van de kinderen worden geactiveerd, doordat de denkstappen hardop verwoord worden. Naast deze instructielessen krijgen de kinderen ook verwerkingslessen, waar ze het geleerde kunnen toepassen. In deze methode zit ook een onderdeel studerend lezen. Het is belangrijk om daar aandacht aan te besteden, want in het voortgezet onderwijs is dat een veel gevraagde vaardigheid. Om goed aan te sluiten op de Cito-toetsen gebruiken we naast Nieuwsbegrip XL ook het Cito Hulpboek Begrijpend Lezen.

Bibliotheek
Om het lezen nog meer te stimuleren, gaan de groepen 3 t/m 8 één keer per maand onder schooltijd naar de bibliotheek. Zij lenen daar een boek op de schoolpas. Deze boeken blijven een maand op school, daarna worden ze omgeruild.

Informatie
Veilig Leren Lezen
Kinderboekenweek
Nieuwsbegrip XL
Bibliotheek Warffum