De directeur van onze school is Sineke Sietsema.

De dagelijkse leiding van onze school is Brenda Oostra (schoolleider).