Rekenen
Onze school gebruikt de methode "Wereld in Getallen", een realistische rekenmethode.
Dit betekent dat de methode uitgaat van het dagelijks leven en herkenbare situaties als aangrijpingspunt neemt om de methode toe te passen. Het biedt dus gevarieerde oefenstof aan.

De methode is mede-ontwikkeld voor het gebruik in gecombineerde groepen. Terwijl de leerkracht instructie geeft aan de ene groep, werken de kinderen van de andere groep grotendeels zelfstandig. De methode biedt voldoende mogelijkheden om aan de verschillen binnen een groep tegemoet te komen.

Elke vier weken wordt in de methode getoetst of de leerlingen de stof hebben begrepen. Mocht er extra oefening nodig zijn, dan wordt dat aangeboden. Kinderen die een toets heel goed hebben gemaakt, krijgen moeilijkere leerstof.

Informatie
De Wereld in Getallen
Kien
Tafels oefenen
Rekenspelletjes