Pesten
Sociaal emotionele vaardigheden zijn steeds belangrijker in onze samenleving. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden, maar ook voor preventie van ongewenst gedrag. Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten en vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren, zijn sociaal emotionele vaardigheden onmisbaar.
In alle groepen worden lessen “Goed Gedaan” gegeven, waar alle bovengenoemde aspecten aan bod komen. Ook in de dagelijkse praktijk zullen we regelmatig de kinderen wijzen op de dingen die ze geleerd hebben in de lessen “Goed Gedaan”. We hopen dat daardoor op school een positieve sfeer ontstaat, waarin kinderen goed kunnen functioneren.

Dit schooljaar starten we met KIVA, een project dat pesten tegen gaat. KIVA wordt in Finland op 90 % van de scholen toegepast. In Finland is door KIVA het pesten met 40 % afgenomen. De leerkrachten worden getraind in de principes van KIVA. We werken hierbij samen met de Rijks Universiteit Groningen en met diverse scholen in de regio. KIVA is vooral gericht op de groepen 5 en 6. De kinderen uit deze groepen krijgen wekelijks “KIVA-les”. Aspecten van KIVA zullen in alle groepen toegepast worden.

Vorig schooljaar hebben wij in groep 6 en 7 de weerbaarheidstraining "Wibo" gevolgd.
De aspecten van deze training worden in dit schooljaar regelmatig herhaald.

Daarnaast hebben wij in overleg met de Medezeggenschapsraad (mr) een pestprotocol opgezet. U kunt het protocol hier bekijken: pestprotocol

Informatie
Goed gedaan! - de methode

Goed gedaan! - de ouderbrieven
KIVA
Pestweb